Betrouwbaar verzekeren

Met TAF kiest u voor betrouwbaar verzekeren. We staan onder toezicht van de AFM en zijn aangesloten bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM is een onafhankelijke gedragstoezichthouder en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Samen met De Nederlandsche Bank (DNB) draagt de AFM bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Aangesloten bij KiFiD

KiFiD is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij KiFiD kunt u als consument terecht wanneer u een financiële klacht heeft. Kifid helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. Dat gebeurt door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak van de Geschillencommissie. Kifid is volledig onafhankelijk. TAF aanvaardt de uitspraken van KiFiD als bindend.